2009-02-16 Δημοτικό σχολείο Χώρας Άνδρου - 3η τάξη