2009-01-28 Δημοτικό σχολείο Χώρας Άνδρου - 4η τάξη