Λιοτίβι σε κτίριο στην παραλία Γαυρίου. At Gavrio Andros