2009-06-17 Δημοτικό Σχολείο Πίσω Μεριάς και Πιτροφού