Ενημέρωση του site / New subjects on site.

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 4 εβδομάδες 3 ημέρες ago.

Το site ενημερώνεται κατά διαστήματα με νέα θέματα στο υπομενού Συζητήσεις και με νέες φωτογραφίες των επισκεπτών του Μουσείου στο υπομενού Άλμπουμ Φωτογραφιών.

The site is being informed regularly with new subjects at the submenu Forum and with new photos of the visitors of the Museum at the submenu Album