Η προστασία του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 7 εβδομάδες 3 ημέρες ago.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα:  <Η προστασία του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη>

Ολόκληρο το κείμενο των συμπερασμάτων του συνεδρίου είναι συνημμένο στο τέλος του κειμένου.

 

(Ένα απόσπασμα από τα Συμπεράσματα του ενδιαφέροντος Συνεδρίου στη Μήλο που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων Α.Ε. στις 2&3-10-2008 )

Κρίτων Αρσένης, Χωροτάκτης – Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Δικτύου «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ο κ. Κ. Αρσένης της ΜΚΟ «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» στην εισήγηση του πέραν της αναφοράς του στη δράση της, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, που η Εταιρεία υλοποιεί μέσω του ιδίου, το οποίο αποτελεί μια εκστρατεία για την ανάδειξη των πρότυπων οικονομικών δραστηριοτήτων στο Αιγαίο εμπλέκοντας επιχειρηματίες πρότυπων δραστηριοτήτων, ΟΤΑ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακαδημαϊκούς και πολίτες.

Στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα που ο ίδιος έθεσε για το αν ο εναλλακτικός τουρισμός, ο αειφόρος τουρισμός, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό για τα νησιά του Αιγαίου. Ξεκίνησε από μία περιγραφή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του νησιωτικού περιβάλλοντος του Αιγαίου και της θελκτικότητας για τον επισκέπτη που αυτό γεννά, συνέχισε με την υφιστάμενη κατάσταση επιδείνωσής του τα τελευταία χρόνια από την υπερδόμηση και καταστροφή σημαντικών στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός του όπως τα μονοπάτια, οι παλιοί οικισμοί, η εξάντληση των φυσικών πόρων όπως το νερό κ.α.,και τελείωσε το πρώτο μέρος της παρουσίασής του με το ερώτημα « … έως πότε θα μπορεί το συνεχώς υποβαθμισμένο περιβάλλον των νησιών του Αιγαίου, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο, να αποτελεί τουριστικό πόρο προσέλκυσης σε μία άκρως ανταγωνιστική τουριστική αγορά, όπου φαίνεται να πλεονεκτούν άλλες χώρες;».

Παράλληλα έκανε αναφορά με οπτική παρουσίαση, στις επιπτώσεις που η λογική τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθείται τώρα στα νησιά του Αιγαίου, προξένησε στην Ισπανία. Και δυστυχώς σύμφωνα με τον εισηγητή, στη λογική αυτή κινείται και το προτεινόμενο εκ μέρους του ΥΠΕΧΩΔΕ Χωροταξικό για τον Τουρισμό, που βρίσκεται σήμερα σε διαβούλευση, παρά τις αντιδράσεις που έχει δημιουργήσει από πολλές πλευρές επαγγελματικών, κοινωνικών και φορεών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το πρότυπο ανάπτυξης που προτάσσει ο κ. Αρσένης, μέσα και από τη δουλειά του φορέα που εκπροσωπεί, στηρίζεται στην ποιότητα, την παράδοση και την καινοτομία. Στην ουσία μιλά για σύνθεση των στοιχείων του παρελθόντος μαζί με την καινοτομία για τη δημιουργία ενός προϊόντος ποιότητας για το παρόν. Και αυτό όχι μόνο για λόγους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μίας περιοχής αλλά και για το ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι μορφές τουρισμού υψηλής απόδοσης με εγγυημένο υψηλό εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες. Τέλος όπως ισχυρίζεται ο κ. Αρσένης «η παλέτα που έχουμε γι ‘αυτό το καλύτερο μέλλον, των νησιών του Αιγαίου, είναι τα τοπικά μας προϊόντα, τα μονοπάτια μας, τα παλαιά ή τα αποκατεστημένα ή τα νεοδημιουργημένα, τα έθιμά μας, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι ιστορικοί τόποι, οι αρχαιολογικοί χώροι του Αιγαίου και οι περιοχές φυσικού πλούτου, όπως είναι στην ουσία όλη η Μήλος». Συμπερασματικά η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ουσιαστικά του τουριστικού πόρου που αποτελεί το προϊόν προσέλκυσης των τουριστών. Αντίθετα ο αειφόρος τουρισμός με ανάδειξη και εμπορική εκμετάλλευση των τοπικών στοιχείων και πόρων, φυσικών και ανθρωπογενών μιας περιοχής, μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική προστασία της.