Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων - Άνδρος

Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων

Ελαιόμυλος Χέλμη

 

Κυριακάτικες βόλτες στο Μουσείο Ελιάς. Κάθε Κυριακή, θα πραγματοποιούνται  ξεναγήσεις στους χώρους του μουσείου.
Ώρα έναρξης ξεναγήσεων 12:00. Διάρκεια (ξενάγησης και προβολής βίντεο) 1 ώρα. 

Για καθορισμό διαφορετικής ώρας ξενάγησης για γκρουπ επικοινωνήστε: 6932731776 κ. Χέλμης Δημήτρης.

Όσο συνειδητοποιούμε πόσο η ζωή και ο πολιτισμός μας συνδέεται με το ελαιόδεντρο και τα προϊόντα του και όσο εξελίσσονται οι τεχνικές και οι μέθοδοι παραγωγής του ελαιόλαδου, τόσο περισσότερο αναγκαία γίνεται - σε μιαν εποχή ραγδαίων αλλαγών - η διαφύλαξη και ανάδειξη παραδοσιακών, ζωοκίνητων ελαιοτριβείων. Στην πλειοψηφία τους άλλωστε έπαψαν να λειτουργούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Από τα καλά σωζόμενα παλαιά ελαιοτριβεία της Άνδρου, η "βίδα" του Δημήτρη Χέλμη στον Άνω Πιτροφό , αποκαταστάθηκε και μετατράπηκε σε επισκέψιμο μουσειακό χώρο για να προσφέρει στον επισκέπτη κάθε ηλικίας την δυνατότητα να προσεγγίσει πολιτισμικά το πολύτιμο προϊόν αλλά και να εξοικειωθεί με τις παλαιές και πατροπαράδοτες τεχνικές της παραγωγής του.

 

Το κτίριο του μουσείου με τον εξοπλισμό του είναι ένα εξαίρετο δείγμα: α) Αγροτικής κληρονομιάς, β) Προβιομηχανικής τεχνολογίας  και γ) Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και από την Ε.Ε και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ του Γ' ΚΠΣ. 

Συνεχής ενημέρωση με νέα θέματα στο  facebook  και στο menu: Συζητήσεις