Εκπαιδευτικό πακέτο για την κλιματική αλλαγή.

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 12 εβδομάδες 6 ημέρες ago.

Στον κατωτέρω σύνδεσμο/link του δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, υπάρχουν φύλλα εργασίας για μαθητές και υποστηρικτικό/ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση/ενεργοποίηση των μαθητών σε ουσιαστικές  δράσεις

Δείτε το σχετικό σύνδεσμο/link:

http://www.climateaction.gr/site/το-πρόγραμμα