Τουριστικοί Πόροι και Προοπτικές Ανάπτυξης Ειδικών μορφών τουρισμού στις Κυκλάδες (Αναφέρεται και στην Άνδρο)

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 12 εβδομάδες 6 ημέρες ago.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων (ΑΝΕΤΚΥ), στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER+ 2000-2006  εκπόνησε μελέτη με αντικείμενο "τον καθορισμό θαλάσιων και χερσαίων διαδρομών για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού".

Ολόκληρο το κείμενο της μελέτης είναι στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.anetky.gr/drastriotites/leader/2nd_prosk/PARARTIMA_D.pdf

   Τα κυριότερα κεφάλαια της μελέτης είναι τα κατωτέρω: 

- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Οικότοποι
 • Περιοχές φυσικού κάλλους
 • Γεωλογικά μνημεία
 • Αρχιτεκτονικά στοιχεία
 • Ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι
 • Ιστορικά και Θρησκευτικά Μνημεία, Λαογραφικά, Ιστορικά και Πολιτιστικά Στοιχεία
 • Αγροτικό τοπίο (αναβαθμίδες, περιφράξεις, μονοπάτια, αγρατικές κατασκευές, υπόλοιπες κατασκευές της υπαίθρου) 

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Περιπατητικός-Ορειβατικός τουρισμός
 • Πολιτιστικός τουρισμός
 • Οικοτουρισμός
 • Γεωτουρισμός
 • Αθλητικός τουρισμός
 • Αγροτουρισμός
 • Συνεδριακός τουρισμός
 • Θρησκευτικός τουρισμός
 • Τουρισμός Υγείας
 • Αστικός

- ΣΤΡΑΤΗΓIΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 • Αναπτύσονται 4 στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης για τα νησιά των Κυκλάδων 

- ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ