Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του οικοτουρισμού. Αθανάσιος Καραμέρης Καθηγητής Α.Π.Θ

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 3 εβδομάδες 6 ώρες ago.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αθανάσιος Καραμέρης
Καθηγητής
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
 
Ο τουρισμός βρίσκεται σε στενή εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον και μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σε ποσοστό 90%. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική παράμετρο της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής, ή, διαφορετικά, το «κεφάλαιό» της, το οποίο ο τουρισμός καλείται να αναδείξει και να αξιοποιήσει, με σκοπό να παραχθούν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Κατά συνέπεια, αν αποσκοπούμε στην αειφορία των ωφελειών που προέρχονται από τον τουρισμό, τότε θα πρέπει πρωτίστως να εκμεταλλευτούμε αειφορικά το διαθέσιμο φυσικό «κεφάλαιο», έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει αενάως τις ίδιες τουλάχιστον υπηρεσίες. Η αειφορικότητα στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτυγχάνεται όταν οι σχέσεις τουρισμού και φυσικού περιβάλλοντος είναι αρμονικές και έχει επιτευχθεί μεταξύ τους ισορροπία.  .........

Δείτε ολόκληρο το κείμενο στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.ecotour.gr/WhitePaperEcotourism.doc