Τα λιοτρίβια της ορεινής και κεντρικής Νάξου / The olive mills from Naxos island.

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 7 εβδομάδες 18 ώρες ago.

ΤΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΞΟΥ / THE OLIVE MILLS AT NAXOS ISLAND

Οι Nαξιώτες ασχολούνταν από τα αρχαία χρόνια με την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή λαδιού.

Η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται και σήμερα και βέβαια τα λιοτρίβια έχουν εκσυγχρονιστεί. Εντούτοις ορισμένα παλιά λιοτρίβια διατηρούνται μέχρι και σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση.

Κάποια έχουν ήδη αναπαλαιωθεί και κάποια αναπαλαιώνονται, και λειτουργούν ως μουσεία. Μάρτυρες μιας άλλης εποχής, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργούσαν τότε.

Δείτε παρακάτω το ενδιαφέρον video από παλιό λιοτρίβι της Νάξου / See an intresting video from an old olive mill in Naxos island at the below link:

www.youtube.com/watch