Συμμετοχή επισκεπτών + 2 videos

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

Προς το παρόν προσφέρεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πρόγραμμα : «Ελιά – Λάδι: Χρήσεις, Πολιτισμός, Διαδικασία Παραγωγής Ελαιολάδου»

ΤΑΞΕΙΣ:  Δήμοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου,  (με προσαρμογή και σε κάθε άλλη ομάδα επισκεπτών).
Οι μαθητές (επισκέπτες) επιδιώκεται:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να περιηγηθούν στους χώρους μιας παραδοσιακής αγροτικής οικοτεχνικής μονάδας 200 τουλάχιστον ετών, ακούγοντας παράλληλα ήχους από την διαδικασία της λιοτρίβισης.
  • Να μάθουν για την έκθλιψη ελαιολάδου στην προβιομηχανική εποχή.
  • Να μάθουν ειδικότερα για την έκθλιψη ελαιολάδου με χρήση της ΠΛΑΚΑΣ, του ΒΩΛΙΟΥ,  της ΒΙΔΑΣ και του ΕΡΓΑΤΗ του μουσείου.
  • Να δούν σχετικό βίντεο στην αίθουσα προβολών του μουσείου με χρήση του ζωοκίνητου εξοπλισμού του μουσείου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να έρθουν σε επαφή με την αγροτική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την προβιομηχανική τεχνολογία, την δυνατότητα αποκατάστασης, χρήσης και αξιοποίησης κτιρίων παραδοσιακών ακόμη και ηλικίας μεγαλύτερης των 200 ετών.
  • Να αντιληφθούν ότι το λάδι δεν είναι χημικό αλλά απολύτως φυσικό προϊόν.

 

Μουσειακή εμπειρία 3ης τάξης δημοτικού χώρας Άνδρου.

 

 

Please enable flash

 

Please enable flash