Εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ελιάς Κυκλάδων στην Άνδρο.

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 7 εβδομάδες 6 ημέρες ago.

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

Προς το παρόν προσφέρεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πρόγραμμα : «Ελιά – Λάδι: Χρήσεις, Πολιτισμός, Διαδικασία Παραγωγής Ελαιολάδου»

ΤΑΞΕΙΣ:  Δήμοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου,  (με προσαρμογή και σε κάθε άλλη ομάδα επισκεπτών).
Οι μαθητές (επισκέπτες) επιδιώκεται:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να περιηγηθούν στους χώρους μιας παραδοσιακής αγροτικής οικοτεχνικής μονάδας 200 τουλάχιστον ετών, ακούγοντας παράλληλα ήχους από την διαδικασία της λιοτρίβισης.
  • Να μάθουν για την έκθλιψη ελαιολάδου από τη νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα.
  • Να μάθουν ειδικότερα για την έκθλιψη ελαιολάδου με χρήση του ζωοκίνητου προβιομηχανικού εξοπλισμ της ΠΛΑΚΑΣ, του ΒΩΛΙΟΥ,  της ΒΙΔΑΣ και του ΕΡΓΑΤΗ του μουσείου.
  • Να ενημερωθούν για τις διαφορετικές ποιότητες ελαιολάδου.
  • Να δούν βίντεο στην αίθουσα προβολών του μουσείου που παρουσιάζει την διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου που έγινε στο χώρο του μουσείου το έτος 2000 με τη χρήση του ζωοκίνητου εξοπλισμού του μουσείου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να έρθουν σε επαφή με την αγροτική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την προβιομηχανική τεχνολογία, την δυνατότητα αποκατάστασης, χρήσης και αξιοποίησης παραδοσιακών κτιρίωνι ηλικίας μεγαλύτερης των 400 ετών.
  • Να μάθουν να διακρίνουν το ποιοτικό από το μη ποιοτικό ελαιόλαδο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των μουσείων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας στον Ελλαδικό χώρο και την σύνδεσή τους με τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών, θα βρείτε στην διπλωματική εργασία του εκπαιδευτικού κ. Καφετζή Ιωάννη με τίτλο:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ

  «ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 ΚΑΦΕΤΖΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΠΑΤΡΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Ολόκληρο το περιεχόμενο της εξαιρετικής εργασίας είναι διαθέσιμο στο χώρο του μουσείου μας.