Μελέτη για την αειφόρο ανάπτυξη της Άνδρου από το 2006 !!

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 7 εβδομάδες 6 ημέρες ago.

Υπάρχει από το 2006 !!! ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη της Άνδρου με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΜΠ.

Καταγράφει αναλυτικά ΟΛΑ τα δεδομένα του νησιού και αναφέρει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ και τεκμηριωμένες προτάσεις για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ.

Έπρεπε να αποτελεί τον ΠΡΩΤΥΠΟ ΟΔΗΓΟ για όποιον  ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ.

Πώς αξιοποιήθηκε τα 6 χρόνια!!! που έχουν περάσει;

Ολόκληρη η εξαιρετική μελέτη: ΕΔΩ