Οι πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις της Άνδρου το 1924.

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 7 εβδομάδες 6 ημέρες ago.


Ενδιαφέρον βιβλίο εκδοθέν την 22-Απριλίου 1924. Παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για: ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΠΗΓΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αναγραφόμενα σχετικώς με την βιομηχανία της Άνδρου στην σελίδα (20) του βιβλίου.

Ο αριθμός των ελαιοδένδρων της νήσου φθάνει τα 100.000 περίπου που καταλαμβάνουν περίπου 1630 στρέμματα.Η κατά γόνιμον έτος παραγωγή ελαίου υπερβαίνει το εν εκατομμύριον οκάδες που καταναλίσκετο για τις ανάγκες των κατοίκων της νήσου (16.895 κάτοικοι το 1924), οι οποίοι παρήγαγαν και περί τις 300.000 οκάδες βρώσιμης ελιάς ετησίως προς επιτόπιον μάλλον βρώσιν.

Για την ελαιουργία στην Άνδρο (το έτος 1924) αναφέρεται (σελ. 20) ότι είναι αρκετά διαδεδομένη, ασκουμένη δια 103 ζωοκίνητων ελαιουργείων και ενός ατμοκίνητου εις τα Λειβάδια. 

Για την σαπωνοποιία στην Άνδρο αναφέρεται (σελ. 21) ότι, το 1924 λειτουργούσε έν σαπωνοποιείον ετησίας παραγωγής 50.000 οκάδων. Σημειώνεται δε ότι η σαπωνοποιία ασκείτο και οικοτεχνικώς ιδίως στο Κόρθι.

Διαβάστε το ολιγοσέλιδο βιβλίο ΕΔΩ