Το ζεύγος Σιάνου και το βώλι με την πλάκα.Το ζεύγος Σιάνου  και  το βώλι με την πλάκα.

Το ζεύγος Σιάνου που τελικώς πείστηκε και διέσωσε το βώλι με την πλάκα (και την βίδα).

Το ζεύγος Σιάνου που τελικώς πείστηκε και διέσωσε το βώλι με την πλάκα (και την βίδα).