Ανάδειξη της αγροτικής αρχιτεκτονικής της Άνδρου.

1 reply [Last post]
musioelias
Joined: 01/16/2009
User offline. Last seen 1 year 44 weeks ago.

Στείλτε μας φωτογραφίες ή video και μικρή περιγραφή της θέσης κτιρίων της Άνδρου παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής (λιοτρίβια, νερόμυλους, περιστερεώνες, πατητήρια, ασβεστοκάμινα, καλντερίμια, μελισσότοπους, αγροτικά/κτηνοτροφικά κτίρια), που νομίζετε ότι αξίζει να χρηματοδοτηθούν για να αποκατασταθούν και να αξιοποιηθούν.

STROFILAS
Joined: 02/12/2009
User offline. Last seen 10 years 16 weeks ago.
Ελαιοτριβεία προβιομηχανικά.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες από άλλα ζωοκίνητα ελαιτριβεία της Άνδρου στο Άλμπουμ Φωτογραφιών του Μουσείου.