Πέτρινα ελαιoτριβεία: πλεονεκτήματα καιι μειονεκτήματα της χρήσης τους

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 13 weeks 2 days ago.

Η λειτουργία των πέτρινων ελαιοτριβείων βασίζεται σε κυλίνδρους ή τροχούς από γρανίτη

οι οποίοι μετατρέπουν τις ελιές σε πάστα. Η χρήση των πέτρινων ελαιοτριβείων δεν
σημαίνει καλύτερη απόδοση σε ελαιόλαδο, απλά διαφοροποιεί τη διαδικασία δίνοντας
έναν τόνο πιο ρομαντικό. Όπως όλες οι κατασκευές, έτσι και το πέτρινο ελαιοτριβείο έχει
ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Περισότερες πληροφορίες ΕΔΩ