Γλώσσα και Λαογραφία του Πιτροφού και της Άνδρου

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 1 day 7 hours ago.

 Ετυμολογική εξήγηση ΕΔΩ του ονόματος του χωριού <Πιτροφός> της Άνδρου, όπου ευρίσκεται και το λιοτρίβι.