2009-01-26 Δημοτικό σχολείο Χώρας Άνδρου - 1η τάξη