Πολιτισμός

Άνδρος: Νεολιθική βραχογραφία 4500-3200 π.ΧΆνδρος: Νεολιθική βραχογραφία 4500-3200 π.Χ

 Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την σχέση ανθρώπου και πολιτισμού, ως προς την προστασία, ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση, της πολιτιστικής (ιστορικής, αρχιτεκτονικής, καλιτεχνικής, αγροτικής, ναυτικής κ.ά) κληρονομιάς της Άνδρου.

Δείτε πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα πολιτισμού ΕΔΩ