Αίθουσα Προβολών

Μουσείο Ελιάς: Παρακολούθηση προβολής από 3η τάξη ΓυμνασίουΜουσείο Ελιάς: Παρακολούθηση προβολής από 3η τάξη Γυμνασίου Μουσείο Ελιάς: Παρακολούθηση προβολής από 1η τάξη ΔημοτικούΜουσείο Ελιάς: Παρακολούθηση προβολής από 1η τάξη Δημοτικού Άποψη του χώρουΆποψη του χώρου

Η αίθουσα προβολών του μουσείου αποτελούσε το "κατώϊ" του διώροφου κτηρίου, όπου μεταξύ των άλλων προϊόντων    και εργαλείων που εφυλάσσοντο σε αυτό ήταν και τα πυθάρια με το λάδι που διατηρήθηκαν έως σήμερα και εκτίθενται    στον χώρο αυτό. Σήμερα ο επισκέπτης του μουσείου μπορεί στην αίθουσα αυτή να παρακολουθήσει video με ζωοκίνητη λιοτρίβηση που έγινε το 2000 χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του μουσείου, να ενημερωθεί με προβολές video για περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα.