Απορρίμματα Άνδρου – «ενδιάμεση λύση» – ευθύνες της Περιφέρειας. Νίκος Χρυσόγελος Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

No replies
diatomi
Joined: 04/09/2009
User offline. Last seen 29 εβδομάδες 2 ημέρες ago.

- Η Περιφέρεια Ν Αιγαίου έχει αναλάβει από 1/7/2011 και τυπικά τις αρμοδιότητες και την ευθύνες του σχεδιασμού και της παρακολούθησης της διαχείρισης των απορριμμάτων, του κλεισίματος κaι αποκατάστασης ΧΑΔΑ,  ενώ έχει και την ευθύνη διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων

- Στην Άνδρο παρασύρθηκαν από τον ΧΑΔΑ στην κοντινή παραλία και να κατέληξαν στη θάλασσα, σύμφωνα με υπολογισμούς, πάνω από 100.000 τόνοι απορριμμάτων, χωρίς να αποκλείεται να περιέχονται σε αυτά και επικίνδυνα οικιακά, απόβλητα μετασχηματιστών ΔΕΗ, ιατρικά κα. Η Περιφέρεια δεν φαίνεται να έχει ζητήσει καν σχετική έκθεση για τις ποσότητες απορριμμάτων που έχουν απορριφθεί στη θέση Σταυροπέδα, που βρίσκεται στο χώρο του προϊστορικού οικισμού Στρόφιλα Άνδρου αλλά και για τις ποσότητες που κατέληξαν στο θαλάσσιο περιβάλλον στις 4/2/2011 και μετά.

-  Έχουμε καταθέσει ως περιφερειακή παράταξη ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν Αιγαίου δυο σχετικές με την κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Άνδρο επερωτήσεις, αρχικά στις 28/2/2011, Επερώτηση: Η περιβαλλοντική καταστροφή από τον ΧΑΔΑ Άνδρου και η λειτουργία ΧΑΔΑ στα νησιά και επικαιροποίησή της τον Μάιο 2011,  στις οποίες δεν έχετε απαντήσει, παραβιάζοντας την υποχρέωσή σας να απαντάτε σε ερωτήσεις και επερωτήσεις, αλλά και παραβαίνοντας τις υποχρεώσεις σας στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

-                 Έχουμε καταθέσει αναλυτικά Πρόταση του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για την αντιμετώπιση της κρίσης των απορριμμάτων στην Άνδρο, για τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων με το ελάχιστο κόστος για το περιβάλλον και την κοινωνία, μετά από επιτόπου επισκέψεις και συζητήσεις με όλους τους σχετικούς φορείς και τον Δήμο.

-                 Ο Δήμος Άνδρου φαίνεται να επιλέγει αναποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού, δρομολογώντας  με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, «ενδιάμεσες λύσεις», αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και ιδιαίτερα υψηλού κόστους, αδυνατώντας να χαράξει μια βιώσιμη πολιτική διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων όσο και εξυγίανσης του ΧΑΔΑ κι αποκατάστασης της βλάβης που έχει προκληθεί από τις ποσότητες απορριμμάτων που παρασύρθηκαν στη θάλασσα.

-                 Η Περιφέρεια οφείλει αντί να κρύβεται, να καθοδηγεί τους Δήμους στην υιοθέτηση και εφαρμογή οικολογικά συμβατών και οικονομικά αποδοτικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης, έχει υποχρέωση να ελέγχει αν τηρούνται πράγματι οι νόμιμες διαδικασίες από τον Δήμο με την επίκληση του επείγοντος χαρακτήρα για την αιτιολόγηση της σχετικής απευθείας ανάθεσης[1], και τι εφαρμόζεται στην πράξη, ακόμα και αν τυπικά μέχρι τον ορισμό του Ελεγκτή Νομιμότητας, αρμόδιος επί σχετικών θεμάτων  είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

Ολόκληρο το κείμενο της επερώτησης με τα συνημμένα:  ΕΔΩ